font-family: 'IRANSANS';

رویداد ها

فراخوان شرکت در چالش نوآوری، نانوروانکار و انواع روغن موتور مبتنی بر فناوری نانو

شرکت نفت بهران با همکاری شرکت توسعه دانش بنیان سینا (Sina VC) اقدام به جذب طرح و ایده در زمینه "نانوروانکارها و انواع روغن موتور مبتنی بر فناوری نانو" در مرکز نوآوری بهران تک می نمایند. محورهای ارسال طرح: تولید نانوساختارهای مورد استفاده در حوزه روانکار فرمولاسیون...

تمدیدفراخوان حمایت از طرح های دانش بنیان در مرکز نوآوری بهران تک

شرکت نفت بهران با همکاری شرکت توسعه دانش بنیان سینا اقدام به پذیرش طرح و ایده در مرکز نوآوری بهران تک می نماید. محورهای ارسال طرح: بهینه‌سازی فرآیندهای آروماتیک‌زدایی و مومگیری با حلال برای تولید روغن پایه مطلوب.به کار گیری فناوری‌های نوین در عملیات سولفورزدایی و...
فراخوان شرکت در چالش نوآوری، نانوروانکار و انواع روغن موتور مبتنی بر فناوری نانو

فراخوان شرکت در چالش نوآوری، نانوروانکار و انواع روغن موتور مبتنی بر فناوری نانو

شرکت نفت بهران با همکاری شرکت توسعه دانش بنیان سینا (Sina VC) اقدام به جذب طرح و ایده در زمینه "نانوروانکارها و انواع روغن موتور مبتنی بر فناوری نانو" در مرکز نوآوری بهران تک می نمایند. محورهای ارسال طرح: تولید نانوساختارهای مورد استفاده در حوزه روانکار فرمولاسیون...

بیشتر بخوانید
تمدیدفراخوان حمایت از طرح های دانش بنیان در مرکز نوآوری بهران تک

تمدیدفراخوان حمایت از طرح های دانش بنیان در مرکز نوآوری بهران تک

شرکت نفت بهران با همکاری شرکت توسعه دانش بنیان سینا اقدام به پذیرش طرح و ایده در مرکز نوآوری بهران تک می نماید. محورهای ارسال طرح: بهینه‌سازی فرآیندهای آروماتیک‌زدایی و مومگیری با حلال برای تولید روغن پایه مطلوب.به کار گیری فناوری‌های نوین در عملیات سولفورزدایی و...

بیشتر بخوانید