font-family: 'IRANSANS';

شرکت نفت بهران با همکاری شرکت توسعه دانش بنیان سینا اقدام به پذیرش طرح و ایده در مرکز نوآوری بهران تک می نماید.


محورهای ارسال طرح:

 • بهینه‌سازی فرآیندهای آروماتیک‌زدایی و مومگیری با حلال برای تولید روغن پایه مطلوب.
 • به کار گیری فناوری‌های نوین در عملیات سولفورزدایی و بهبود کیفیت محصولات.
 • راهکارهای افزایش کیفیت و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در محصولات اصلی و جانبی واحدهای فرآیندی و تولیدی.
 • تولید افزودنی‌های تخصصی مورد نیاز در تولید محصولات نهایی به منظور بومی‌سازی و خودکفایی ملی.
 • تولید محصولات فناورانه مبتنی بر نیاز بازار به ویژه در صنایع بزرگ کشور.
 • طراحی و ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات (ثابت و دوار) و تجهیزات آزمایشگاهی مورد استفاده در صنعت.
 • راهکارها و ایده‌های جدید در زمینه توسعه برند، بازاریابی، فروش و تبلیغات.
 • راهکارها و ایده‌های جدید در زمینه توسعه سرمایه انسانی، آموزش و افزایش انگیزش کارکنان.
 • راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش راندمان بهره‌وری در واحدهای صنعتی.
 • بازیافت و شیرین‌سازی آب‌های سخت صنعتی.
 • راهکارهای کاهش آلودگی هوا در صنایع بزرگ.

مهلت ارسال طرح های پیشنهادی تا 6 شهریور ماه 1400

مهلت ارسال طرح های پیشنهادی تا 20 شهریورماه تمدید گردید.

مهلت ارسال طرح های پیشنهادی تا 31 شهریورماه تمدید گردید.

ارسال طرح و کسب اطلاعات بیشتر: